اینلاین اسکیت هنری (پاتیناژ روی زمین)

درباره کفش اسکیت اینلاین هنری میخواهم صحبت کنم.

فریم اسنو وایت فریم اینلاین هنری هست که در حال حاضر یکی از معروف ترین فریم ها در دنیا است.

صاحب کمپانی آقای ارتور لی در تاریخ ژانویه 2005 این ایمیل را برای من فرستادن:


Dear Ms. FARIBA FATHI,

My name is Arthur Lee, CEO of Double L's Int'l Co., Ltd.

We manufacture high quality artistic inline skate frame,

and I'd like to invite you to visit our web site. It is:

http://www.inlinefigure.com

We would be glad to answer all of your comment or questions.

Please don't hesitate to drop us an e-mail, thank you.

Best Regards

Arthur Lee

CEO

Double L's Int'l Co., Ltd.


و سپس یه جفت اسکیت برام فرستادن تا من بهتر باهاش آشنا بشم و نظرم را در مقایسه با فریم قبلی که استفاده میکردیم را بگم.

که نظر مثبتی داشتم . من در ایران این فریم را معرفی کردم . (البته کلی داستان این وسط هست که ازش میگذریم ) درحال حاضر صد ها اسکیت باز هنری داریم که از این فریم استفاده میکنند. و این یکی از نامه هایی  است که پس از چند ماه آقای ارتور لی برام فرستادن:


Hi Fariba,

How are you doing? Busy? I hope everything is going well with 

you.

Currently my business of Snow White sales to Iran is blooming up.

My Iranian distributor just ordered 30prs again. Their previous

order was 20prs.

I believe we've discussed this issue before and you seem to agree

with me for this type of mounting. I just want to make sure of it.

If you have other thought or suggestion for my reference, I will

very appreciated. Thank you.

Yours Faithfully

Arthur


برای خرید این اسکیت تنها نمایندگی در ایران جناب آقای جلالوند هستن که در زیر شماره تماس ایشان را میگذارم.

09195047331 آقای جلالوند

شاد اسکیت کنید.


/ 1 نظر / 220 بازدید