حفاظت از ورزش

کمیته ارتباط با دولت سازمان بین المللی اسکیت مواردی را برای حفاظت از ورزش و ایجاد تصور مثبت از اسکیت کردن را در جامعه توصیه میکند :
- زیبا و زیرکانه اسکیت کنید و این تصور را ایجاد کنید که یک اسکیتباز یک فرد اگاه و امن است
- با دوچرخه سوارها دریک ردیف باشید انها از این نوع ارتباط که کمتر مزاحمشان شوید لذت میبرند و اجازه دهید انها تصور کنند که با شما اصطکاکی نخواهند داشت
- حامی خوانواده ها باشید و خانوادگی اسکیت کنید مردم به این که ببینند خانواده ای دریک فعالیت با همدیگر عمل میکنند واکنش مثبت نشان میدهند همانطور که میدانید این ورزش یک فعالیت بسیار خوب خانوادگی است
- خیلی از افراد دوست دارند اسکیت کردن رایاد بگیرند پس چرا برای آموزش به انها داوطلب نمی شوید حتی به افرادی ازقبیل مسئولین جامعه
- برای اجرای قوانین جامعه کمک کنید به طوری که شما میتوانید با دپارتمان پلیس مشورت کنید که برای انجام هر برنامه ای اماده خدمت هستِید
- با پارک محل ویا مرکز اجتماعی محل تماس بگیرید انها ممکن است پشتیبان حمایت از صدمات و خطرات باشند و به شما اجازه دهند از امکانات انها استفاده کنید
- به نظم و قوانین جامعه توجه داشته باشید و لباسهایی بپوشید که دور از قوانین نباشد و در عین حال یک تصور زیبا و چهره حرفه ای را ارائه کند
- اعتماد آموزگاران را به فعالیتهای اسکیت جلب کنید و یک برنامه مدرسه ای را ارائه دهید
- پلیس خودتان باشید .

/ 1 نظر / 12 بازدید
puyan

ممنونم فریبا جان من پویا هستم و ساکن رامسر هستم 14 سال دارم وعاشق اسکیت هستم و یک اس شانکل کربن فایبر دارم از این سایت واقعا لذت بردم بازم ممنونم