Fariba Fathi/ فریبا فتحی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ Fariba Fathi/ فریبا فتحی
      اسکیت (آموزش و اطلاع رسانی از تمامی رشته های اسکیت)
تکنیک هایی از اسکیت نمایشی نویسنده: Fariba Fathi/ فریبا فتحی - جمعه ۱۳۸۳/٧/۳

Attitudes                       

سر خوردن روی یک پا بطوری که پای آزاد در پشت بدن و با زانوی کمی خم قرار دارد. دست موافق پای آزاد کشیده بالای سرو دست دیگر در پهلوی بدن قرار دارد سر بالا و نگاه روی کف دستی که بالا است.

این حرکت را پس از کسب مهارت از پشت و با پای مخالف نیز تمرین کنید.

 Ballet jump

 از حالت ایستاده شروع میشود پنجه پای چپ را روی زمین بگذارید سپس روی همان پرش کنید به طوری که دست چپ به سمت بالا برود و روی همان پنجه فرود بیایید و در انتها به سمت جلو روی لبه داخلی پای راست سر بخورید.

بعد از این که مهارت کافی را بدست آوردید این پرش را در حرکت انجام دهید به طوری که از لبه خارجی پای راست به سمت عقب میروید.

 Spirals

 اسپایرالها میتونه از جلو یا پشت روی لبه خارجی یا داخلی روی پای چپ یا راست انجام شود .مانند اتیتیود سر خوردن روی یک پا است ولی نکات مهم در این حرکت این است که پای آزاد باید از باسن  بالا تر وپنجه پای آزاد به طرف بیرون باشد. هیچ محدودیت دیگری در مورد دستها ، سر و پای آزاد وجود ندارد.

نکته : قبل از شروع یاد گیری این حرکت، روی لبه ها مهارت کافی را بدست بیاورید.

 Two Foot Spin

 اگر میخواهید به سمت چپ بچرخید باید پای راست شما به سمت جلو حرکت کند و پای چپ شما به سمت عقب مانند این که میخواهید به سمت جلو و پشت همزمان هفت و هشت بزنید . وزن در پای راست باید روی پاشنه باشد و در پای چپ روی پنجه و درست همزمان هنگام چرخش وزن را بطوری که ذکر شد روی هر دو پا به یک میزان تقسیم کنید

     تری ترن جلو روی لبه خارجی
هر دو زانو را خم کنید. وزن روی پای راست بوده و آماده برای فشار آوردن و رفتن روی لبه خارجی پای چپ باشید. روی لبه خارجی پای چپ سر بخورید. پای آزاد کشیده و عقب بدن باشد. زانوی پای چپ را صاف کنید و پای آزاد را به پای اسکیت نزدیک کنید.وضعیت بدن را طوری برای چرخش آماده کنید که باسن پای چپ به سمت جلو و دست مخالف، جلوی بدن باشد. پاها به صورت T قرار دارد (ولی پای آزاد روی زمین نیست ). وزن بدن را روی پنجه پای چپ ببرید.

در این لحظه پای چپ را 180 درجه بچرخانید و به پشت روی لبه داخلی به سمت عقب حرکت کنید. پای آزاد کشیده در پشت بدن است .

در تمام مسیر، سر و نگاه شما باید به جهت حرکت باشد و نباید تغییر کند.

Waltz Jumpاین پرش روی لبه خارجی از جلو بلند می شود و پس از نیم دور چرخش در هوا روی لبه خارجی از پشت روی پای مخالف فرود می آید. 1-     آماده سازیچندین روش برای آماده سازی این پرش وجود دارد که آسان ترین آنها این است که چند تا کراسبک(بک کراس اور) بزنید تا سرعت بگیرید سپس به پشت روی لبه خارجی بمانید صورت به طرف بیرون دایره باشد پای آزاد کشیده پشت بدن و دستها به طرفین باز باشد مانند شکل . سپس پا ها را یه هم نزدیک هر دو زانو خم باشد پای آزاد را به جلو روی لبه خارجی روی زمین بگذارید حال پای آزاد شما پای دیگر است که باید پشت بدن قرار بگیرد دستها هم هر دو پشت بدن باشند حالا شما آماده برای بلند شدن هستید. روش دیگر این است که در ابتدا یک تری ترن LFO اجرا کنید و بعد روی پای  راست بروید و سپس ...2-     بلند شدنیک فشار سریع از طرف زانو پای اسکیت به قوزک و پرش کنید همین هنگام دستها را از پشت به جلو بیاورید و پای آزاد را به جلوی بدن بیاورید حال شما در مرحله پرواز هستید.3-     پرواز دستها را به طرف جلوی بدن بیاورید ولی از شانه ها بالا تر نرود پا ها هر دو کشیده و باز از هم و سر بالا، زمین را نگاه نکنید.این نقطه اوج پرش شما است .حال به طرف پای آزاد چرخش کنید دستها را از هم باز کنید که این نشانه پایان چرخش شما در هوا است و حالا آماده برای فرود هستید.4-     فرودپای آزادتان که حالا پای فرود است را با زانوی کاملا خم روی لبه خارجی روز زمین بگذارید پای دیگر را سریع به پشت بدن ببرید و دستها همچنان در طرفین بدن باز باشد . شکل را ببینید
  نظرات ()
مطالب اخیر برنامه ترم زمستان گروه اسکیت هنری اسپین کتاب اسکیت هنری تقدیر شایسته از خانم فتحی مربی افتخار آفرین اسکیت هنری توسط هیات اسکیت تهران طناب زدن کتاب قوانین CIPA برای سال 2016 سایت هیئت اسکیت تهران مسابقات برون مرزی اسکیت هنری 2016 WIFSA یکشنبه ۱۳٩٤/٧/۱٢ ترم پاییز گروه آموزشی اسکیت هنری
کلمات کلیدی وبلاگ نمایشی (۱٢۳) عمومی (۱٠٠) سرعت (٥٥) عکس (٢٥) اگرسیو (۱٧) هاکی (۱۳) درباره وبلاگ (۱٢) ویدئو کلیپ (۱٠) نرمش و بدنسازی (٩) تفریحی و فیتنس (۸) گروه اسپین (۸) کلاس اسکیت (۸) skate (٦) آموزش اسکیت (٦) ماراتون (٥) تمرین (٥) اسکیت هنری (٤) دبل پوش (۳) تاریخچه (۳) لباس اسکیت (۳) رقص (۱) مسابقات (۱) کتاب اسکیت (۱) فیلم اسکیت (۱) firs (۱)
دوستان من About me کلاسهای آموزشی اسکیت تاریخچه نمایشی 2005 سرعت 2005 هاکی 2005 نمایشی 2006 هاکی 2006 سرعت ۲۰۰۶ سرعت ۲۰۰۷ نمايشی ۲۰۰۷ سرعت 2008 نمایشی 2008 هاکی 2008 تمرینات پلیومتریک برنامه تمرین 6 ماهه برای سرعت Snow White Frame جلوگيری از صدمات مقاله های ورزش عمومی کلاه ایمنی 24skate کتاب قوانين نمايشی کتاب قوانين سرعت نرمشهای اسکیت نمایشی نرمشهای سرعت و فيتنس 10 روش برای جلوگیری از تصادف سپيده اسلامی اخبار داخلی از پایگاه خبری کتاب قوانین اینلاین هاکی کتاب قوانین ایتلاین الپاین پرتال زیگور طراح قالب